Bij Marij

Bij Marij is een professionele, kleinschalige kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Het huis waarin de opvang plaats vindt is aangepast voor de opvang van kinderen. Denk hierbij aan het aanwezig zijn van een box, kinderbedjes, kinderstoelen, boeken, ontwikkelingsmateriaal, speelgoed en knutselspullen et cetera. Alles is aanwezig voor de verschillende leeftijden. Kinderen mogen uiteraard ook van huis speelgoed meenemen om mee te spelen tijdens een opvangdag.

Kernwoorden Bij Marij;

Missie Bij Marij
Het zorgen voor een veilige en gezellige opvang voor kinderen. Het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen staat hierbij centraal. Denk hierbij aan het aanleren van de basisvaardigheden en het stimuleren op alle ontwikkelingsgebieden. Ik geloof dat kinderen een aantal behoeften hebben, waar Bij Marij op in speelt, hierbij rekening houdend met hun drang naar zelfontplooiing. Door de jaren heen heb ik hier veel over gelezen en mijn eigen manier van werken ontwikkeld.

Bij Bij Marij hebben de kinderen de mogelijkheid om te spelen, leren, ontdekken en zich te ontwikkelen op verschillende gebieden. Activiteiten die we ondernemen zijn: wandelen, picknicken, fietsen, met de bolderwagen erop uit, boodschappen doen voor koekjes bakken, lezen, zingen, samen een boekje lezen of samen een spelletje te doen. Ook knutselen, puzzelen en fantasiespel komen aan bod. Vanwege de verschillende leeftijden hanteert Bij Marij geen vast dagprogramma.

baby box en speelkleed

Wel zijn er een paar dingen die we elke dag doen:

Biologisch
Bij Marij kiest ervoor om bewuster om te gaan met wat we verbruiken. Eten en drinken proberen we zoveel mogelijk biologisch te doen, groente en fruit wordt veel gegeten (met natuurlijk af en toe een uitzondering met een lekker koekje of een snoepje). Ook scheiden we papier, restafval, groenteafval en plastic van elkaar. Dit om de kinderen te leren dat we zuinig moeten zijn met onze aarde en respect moeten hebben voor de natuur.

WiFi-gebruik
Voor de gezondheid van ons gezin zelf en de opvangkinderen proberen wij zo min mogelijk overdag gebruik te maken van een draadloos netwerk. Natuurlijk gaat Bij Marij ook met de tijd mee, maar omdat er op scholen en in huizen al veel straling is, proberen wij dit tijdens de opvanguren te minderen.